OdinMiljo

Våre samarbeidspartnere i Rogaland


Disse firmaene kan hjelpe deg med å installere Odin renseanlegg.
De kan også prosjektere anlegg og sørge for søknadprosessen med din kommune.


Nils Torgrimsen AS

Sandeidvegen 15, 5580 Ølen - Tlf. 53 76 80 62 - SEND EPOST


Lima Rør AS
Opstadveien 2, 4330 Ålgård - Tlf. 51 61 83 63 - SEND EPOST


Sauda Varme & Bad AS
Nesøyra 20, Saudasjøen - Tlf. 52 78 54 40 - SEND EPOST


Ragnar Svendsen AS
Boganesveien 114, 4032 Stavanger - Tlf. 51 81 93 00 - SEND EPOST