OdinMiljo

Nyttige linker - minirenseanlegg

AVLØP NORGE

Bransjeforeningen for godkjente minirenseanlegg i Norge.

 

BIOFORSK

Verdt å vite om mindre avløpsanlegg (>50 pe).

 

LOVDATA

Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

 

SINTEF (Byggforsk)

Godkjenningsorgan for minirenseanlegg i Norge.

 

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Blanketter for byggesøknad.

 

MORSA-PROSJEKTET

Vannområdeutvalget for Vansjø / Hobølvassdraget.

 

HALDEN-VASSDRAGET

Miljøprosjektet i Halden-vassdraget.

 

VANNPORTALEN EUs VANNDIREKTIV