OdinMiljo

Modellserie - tekniske data


5 pe

Odin Batchpur 5 pe tekn
 
Anleggsstørrelse: 5 pe (1 husstand)

Antall tanker: 1
Antall slamtømminger pr. år: 1
Slamavskiller volum: 3,85 kbm.
Effektivt slamlager: 3,25 kbm.
Tankmateriale: Rotasjonsstøpt polyetylen
Ca. strømforbruk pr. år: 200 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø110 mm

Tot. høyde (inkl. hals): 2.200 mm
Diameter: Ø1.800 mm
Lengde: 3.150 mm
Vekt: 400 kg.


10 pe

Odin Batchpur 10 pe tekn

 

Anleggsstørrelse: 10 pe (2 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 1
Slamavskiller volum: 7,3 kbm.
Effektivt slamlager: 6,51 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 350 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø110 mm

Tankmateriale: Rotasjonsstøpt polyetylen
Tot. høyde (inkl. hals): 2.200 mm
Diameter: Ø1.800 mm
Lengde: 3.150 mm
Vekt: 400 kg + 350 kg.


15 pe

Odin Batchpur 15 pe tekn


Anleggsstørrelse: 15 pe (3 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 9,5 kbm.
Effektivt slamlager: 7,93 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 400 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø110 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.400 mm
Lengde slamavskiller: 5.400 mm
Vekt slamavskiller: 520 kg.

Tankmateriale reaktor: Rotasjonsstøpt polyetylen
Diameter reaktor: Ø1.800 mm
Tot. høyde reaktor (inkl. halser): 2.200 mm
Lengde reaktor: 3.150 mm
Vekt reaktor: 400 kg.


20 pe

Odin Batchpur 20 pe teknAnleggsstørrelse: 20 pe (4 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 12,0 kbm.
Effektivt slamlager: 10,2 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 450 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 4.450 mm
Vekt slamavskiller: 650 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktor: Ø2.400 mm
Tot. høyde reaktor: 2.300 mm
Vekt reaktor: 900 kg.

 


30 pe


Odin Batchpur 30 pe tekn

Anleggsstørrelse: 30 pe (6 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 2
Slamavskiller volum: 14,0 kbm.
Effektivt slamlager: 11,3 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 500 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 5.215 mm
Vekt slamavskiller: 750 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktor: Ø2.600 mm
Tot. høyde reaktor: 3.000 mm
Vekt reaktor: 1.200 kg.


40 pe

Odin Batchpur 40 pe teknAnleggsstørrelse: 40 pe (8 husstander)

Antall tanker: 2
Antall slamtømminger pr. år: 3
Slamavskiller volum: 15,5 kbm.
Effektivt slamlager: 11,9 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 550 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 5.600 mm
Vekt slamavskiller: 860 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktor: Ø3.000 mm
Tot. høyde reaktor: 3.000 mm
Vekt reaktor: 1.400 kg.


50 pe

Odin Batchpur 50 pe teknAnleggsstørrelse: 50 pe (10 husstander)

Antall tanker: 3
Antall slamtømminger pr. år: 3
Slamavskiller volum: 15,5 kbm.
Effektivt slamlager: 11,9 kbm.
Ca. strømforbruk pr. år: 550 kwh.
Rørdimensjoner ut/inn: Ø160 mm

Tankmateriale slamavskiller: GUP (glassfiber)
Diameter slamavskiller: Ø2.000 mm
Tot. høyde slamavskiller (inkl. halser): 2.450 mm
Lengde slamavskiller: 6.100 mm
Vekt slamavskiller: 910 kg.

Tankmateriale reaktor: Rustfritt stål
Diameter reaktorer: Ø2.400 mm
Tot. høyde reaktorer: 2.600 mm
Vekt reaktorer: 1.000 kg.