OdinMiljo

Hygieniseringstrinn


(etterpolering)

Etterpolering grafikk

 

bilderep ovenfra


Odin Miljøhar utviklet et meget effektivt alternativ til den tradisjonelle UV-lampen for bakteriefjerning. Løsningen består av en polyetylen-kum kum på Ø65 cm. H:190 cm. Doseringspumpe, kjemikaliekanne er plassert nede i selve kummen. Medfølgende styreskap (ca. 15x15 cm) monteres innendørs.

Styreskapet får et signal hver gang pumpen i gråvannsanlegget starter. Deretter blir en liten mengde med desinfeserende væske tilsatt utløpsvannet. Løsningen er rimelig i anskaffelse og har minimale vedlikeholdutgifter. Testene som har vært utført av Bioforsk på Ås har vært meget positive med ned mot 0 bakterier i utslippsvannet.

Løsningen kan benyttes både på gråvannsrenseanlegg og minirenseanlegg.Kontakt oss for priser og mer info om denne løsningen.gvr 2 teknisk 800


Tegningen viser GVR-2 med etterpoleringsløsning for bakteriefjerning.

Last ned større versjon.