OdinMiljo

Tilleggsutstyr

 


VARMEKABEL (selvregulerende)Varmekabel for gråvannsanlegg

Frost-guard varmekabel.
Leveres ferdig montert i anlegget. Kabelen kan skjøtes til vanlig ledning fra anlegget og inn til kontakt ved hjelp av krympeskjøt (skal alltid utføres av autorisert elektrikerfirma). Alternativt kan kabelen leveres på ønsket lengde for at den også skal monteres på utløpsrøret mellom hytte og anlegg.(I GVR-2 er varmekabel montert i slamavskilleren).


Isolert lokk

Lokk isolert med neopren gummi.

 SLAMPOSE (GVR-1)slampose

Slampose for bruk til GVR-1 der det ikke er kjørevei frem til anlegget for tømmebil.
Slamposen skiftes 1 gang pr. år.
(GVR-2 er avhengig av å tømmes med tømmebil).