OdinMiljo

Slamtømming

 

GVR-1 slamtømming
ODIN GVR-1 (består av 1 tank.)

Alt. 1:
Tømmes med septikbil 1 gang pr. år.
Det er kun det midterste kammeret (synlig vannspeil, se pil) som skal suges tomt.
Kammeret inneholder ca. 270 liter slamholdig gråvann. Slamkammeret spyles deretter rent.

Alt. 2:
Slam fjernes av hytteeier ved hjelp av filterpose som skiftes 1 gang pr. år. (Ny filterpose bestilles hos Odin Maskin).GVR-2 slamtømming

ODIN GVR-2 (består av 2 tanker, slamavskiller og filtertank.)

MÅ tømmes med septikbil.
Det er kun tank nr. 1 som skal tømmes (se piler).
NB! Begge kammer i tanken tømmes. Slamavskiller inneholder ca. 2 kbm. slamholdig gråvann.
Slamavskiller spyles deretter ren.

Tilbakefylling av vann
Helårs-bruk av anlegget: Slamavskiller etterfylles med RENT VANN. Anlegg som tømmes for sesongen: Slamavskiller etterfylles IKKE med vann.

NB! Pass på at låsesplinter blir satt tilbake på lokkene. Dersom disse mangler, kan nye bestilles hos Odin Maskin.