OdinMiljo

Filterkummer (vannmettet EP-filter)

 

Etterpoleringsfiltre benyttes gjerne der restutslippet ledes til en vannforekomst (bekk, elv eller innsjø).
Disse produktene erstatter gjerne infiltrasjon i stedlige masser før utslipp til vannforekomsten pga. at det ikke finnes egnede masser til infiltrasjon.

Systemet har også meget god renseevne for bakterier.

Vannmettet filter betyr at filteret til enhver tid er blandet med vann som er behandlet i renseanlegget. I filteret vil vannet ha god oppholdstid før det føres videre mot resipient.

Det benyttes Filtra Lite P 0,5-4 som filtermedium i disse produktene.

Etterpoleringsfiltrene (som alltid leveres i kombinasjon med slamsikringskum) leveres i forskjellige størrelser tilpasset anleggets størrelse.