OdinMiljo

Styring og kontroll

 

Kontinuerlig overvåking av prosessen

batchpur monitoring 700

 


Easy con logoOdin Batchpurs nye «easy-con»® web-portal muliggjør en enkel og brukervennlig fjernovervåking av anlegg ved hjelp av et enkelt GSM-modem. Via en sikker tilkobling kan man lese ut driftsdata på anlegget, man kan kontrollere parametrene, evt. feilsøke og korrigere uten fysisk å måtte reise ut på anlegget. I tillegg overvåker man kjemikaliebeholdningen til enhver tid - dette er noe helt nytt i Norge.

«Easy-con»® overvåking medfører en stor fordel for dem som bor et stykke fra nærmeste servicemann. Dersom ditt anlegg er utstyrt med fjernovervåking vil Odin umiddelbart få feilmelding via systemet dersom det er noe unormalt med anlegget. Odin vil da varsle din lokale servicemann om forholdet. Dvs. at man kan oppdage unormaliteter ved anlegget før kunden selv merker at noe er feil.

Man kan da enten korrigere feil via systemet eller man vet eksakt hva som er feil med anlegget dersom man må reise ut og foreta reparasjoner.

Kunden kan samtidig bli informert via SMS eller E-post om forholdet.


batchpur screenshot web 700