OdinMiljo

Plasseringsvennlig og kompakt minirenseanlegg

 

Odin AERO skiller seg fra konkurrentene med gjennomført kvalitet i alle tekniske komponenter.


gjennomskjeart tank 400

 

Problemfri innstallasjon

Odin AERO kan installeres direkte på avrettet, komprimert pute av pukk eller singel. Det er ikke behov for noe fundament.

Anlegget leveres som «plug and play» - dvs. at anlegget leveres klar til bruk fra fabrikk. Man trenger ikke servicemann e.l. for igangkjøring.

Odin AERO er testet og godkjent for installasjon også i områder med høy grunnvannstand. Anlegget er testet og godkjent for grunnvannstand opp til underkant utløpsrør. (Ved slik type installasjon må man alltid sørge for tilstrekkelig forankring.)


 

Luktfri prosess

Sjenerende lukt fremstår ved nedbryting (råtning) av biologisk materiale under utilstrekkelig oksygentilførsel.
Ved aerob stabilisering skjer biologisk nedbrytning under tilførsel av tilstrekkelig mengde luft. Nedbrytingen går så langt at om slammet senere lagres uten lufttilførsel, er det blitt fattig på nedbrytbart materiale. Det kan dermed ikke utvikle sjenerende lukt fordi "drivstoffet" i forråtningen er oppbrukt. Dette setter ikke like store krav til utlufting over tak på hytta som et tradisjonellt renseanlegg gjør.batchpur paxbeholder 400


Tilsetting av kjemikalier uten bruk av mekaniske doseringspumper

Patentert nyhet i Norge for tilsats av fellingskjemikalier.
Så og si alle områder i Norge har krav til fjerning av 90% fosfor fra avløpsvannet. Flesteparten av anleggene på det norske markedet benytter mekaniske doseringspumper for tilsats av fellingskjemikalier i prosessen.

Odin AERO benytter en ny, patentert løsning hvor det kun benyttes luft for tilsetting av kjemikalier.
På den måten har men et anlegg med minimal risiko for feil på utstyret.
Den patenterte løsningen er utviklet av Batchpur GmbH men kjemikaliebeholderne er spesiallaget for det norske markedet. Størrelsen på beholderen skal sikre at det er nok kjemikalier til å rekke 12 mnd for hytter med normal sesongbruk.
batchpur motorventiler 400


Motorventiler fremfor magnetventiler

I stedet for tradisjonelle magnetventiler, benytter Odin AERO motorventiler som styres av det patenterte Airstep® luftfordelingssystemet.
Magnetventiler, som benyttes i mange av dagens minirenseanlegg har den ulempen at for å holdes åpne må tilføres energi kontinuerlig. Dette betyr at de bruker strøm hele tiden i åpen tilstand.

Dersom luftetiden er f. eks. 15 minutter, krever en magnetventil strøm i 15 minutter. Vanligvis 10-15 watt. Når magnetventilene er åpne totalt 10 timer per dag i et konvensjonelt minirenseanlegg, betyr dette et strømforbruk på 100-150 watt hver dag.

Airstep®-systemet med motorventiler trekker kun strøm ved åpning og stenging av ventilene. De krever ingen strøm for å holde seg åpne. På den måten krever motorventilene mindre enn 10 watt pr. dag.Batchpur lokk isolasjon 400

Egenutviklet lokk med innsprøytet isolasjon

Odins nyutviklede lokk (90 cm) skiller seg fra det meste på markedet i dag. Det er hengslet i ene siden i stedet for de tradisjonelle låsestengene. På den måten er det enkelt for servicepersonell, slamtømmere og kontrollører både ved åpning og lukking av anlegget.

Vårt nye lokk har i tillegg innsprøytet isolasjon i for å sikre anlegget optimale temperaturforhold gjennom hele året. Dette er et tvers igjennom kvalitetsprodukt.