OdinMiljo

Slamtømming

 

GVR-1 slamtømming
ODIN GVR-1 (består av 1 tank.)

Alt. 1:
Tømmes med septikbil 1 år eller hvert 2. år, avhengig av belastning.
Det er kun det midterste kammeret (synlig vannspeil, se pil) som skal suges tomt.
Kammeret inneholder ca. 300 liter slamholdig gråvann. Slamkammeret spyles deretter rent.

Alt. 2:
Slam fjernes av hytteeier ved hjelp av filterpose som skiftes 1 gang pr. år. (Ny filterpose kan bestilles hos Odin Miljø).GVR-2 slamtømming

ODIN GVR-2 (består av 2 tanker, slamavskiller og filtertank.)

tømmes med septiktømmebil.
Tømmeintervall - 2-4 år.
Det er kun tank nr. 1 som skal tømmes (se piler).
NB! Begge kammer i tanken tømmes. Slamavskiller inneholder ca. 2 kbm. slamholdig gråvann.
Slamavskiller spyles deretter ren.

Tilbakefylling av vann
Helårs-bruk av anlegget: Slamavskiller etterfylles med RENT VANN. Anlegg som tømmes for sesongen: Slamavskiller etterfylles med maks. 30% vann.

NB! Pass på at låsesplinter blir satt tilbake på lokkene. Dersom disse mangler, kan nye bestilles hos Odin Miljø.