OdinMiljo

Sandfang type ZS-SR


Markedest mest effektive sandfang, stående rundt - for bilvaskeanlegg

zs sr sandfang 650


Beskrivelse

Odin Z-sandfang leveres standard med 2 ledevegger som gir meget lav strømningshastighet for effektiv sedimentering av sand og slam, samtidig som kortslutningstrømmer unngås. Et slikt effektivt sandfang "hjelper" også oljedråper til å stige i vannfasen, slik at oljeutskilleren etter sandfanget blir mer effektiv.

Sandfanget leveres med nedstigningssjakt og arbeidsrepo som gir meget enkel adkomst for tømming, service og vedlikehold.
Leveres også med kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme. Tanken er i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

Odin ZS-SR sandfang for plassering i forkant av UK-SR oljeutskiller, tilpasset vaskeanlegg for kjøretøyer. Leveres i størrelse fra 2-12 kbm våtvolum.

Sandfanget er utformet med "ledevegger", slik at kortslutningstrømmer unngåes, for best mulig nyttegjøring av våtvolumet.  • T-mål etter kundens ønske (uk-innløp til ferdig terreng).

  • Kjøresterk konstruksjon.ZS-SR sandfang teknisk:

 

Z sandfang teknisk 1000x393


Oljeutskiller type UK-SR


Testet og godkjent etter NS-EN 858-1 "class 1"


uk sr 650Dette er en komplett oljeutskiller tilpasset bilvaskeanlegg som renser oljeholdig avløpsvann fra bilvaskemaskiner og selvvaskeplasser.

Testet og godkjent etter NS-EN-858-1 "Class 1". Dimensjonert etter NS-EN-858-2.Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede rensekrav fra SFT av 01.01.2007 (Max. 50 mg/l i reell drift).

Leveres med Rhodius koalesensfilter-matte som består av syrefaste - og polypropylen-tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn 20-50 mg/l i reell drift.

Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN-858-1 "Class 1".

Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme (belastning 40 tonn).

Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder.

Utskillerkammeret (U)
I utskillerkammeret (U) vil fri flytende olje stige til til overflaten i løpet av den tid avløpsvannet oppholder seg i utskilleren. Det er meget viktig å ha stort våtvolum slik at oppholdstiden blir på minst 1 time ved maksimal vannbelastning.

Oljeutskilleren skal tømmes før oljesjiktet utgjør 25% av våtvolumet, eller minst 1. gang pr. år.


Koalesensfilteret (K)
Midt i utskilleren står det plassert en Rhodius koalesensfilter-matte bestående av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Oljedråper i dispergert fase med størrelse <150 µm vil "smelte" sammen i filtertrådenes skjæringspunkter til større avskillbare oljedråper, slik at de vil stige til overflaten etter koalesensfilteret.
Det er viktig at koalesensfilteret rengjøres regelmessig ca. 4 ganger pr. år.

Ferdig renset avløpsvann vil så passere ut av utskilleren med dykket utløp og gjennom en påmontert prøvetakingskum. Denne prøvtakingskummen er et påkrevd tilleggsutstyr.

NB!
På bilvaskeanlegg med bilvaskemaskin og/eller selvvaskeplasser er det spesielle minimumskrav til sandfangsvolum etter NS-EN-858-2.: Når oljeutskillerens nominelle størrelse (NS) er beregnet etter NS-EN-858-2, skal minimum sandfangsvolum være NS X 300 liter for bilvaskeanlegg.

For eksempel ved type UK-SR NS 10 x 300 liter = Minimum 3 kbm sandfangsvolum. 1 stk bilvaskemaskin = minimum 5 kbm sandfangsvolum.

Når NS-EN-858-2 setter krav til slike store sandfangsvolum for bilvaskeanlegg, leverer Odin Maskin separate sandfang i størrelsene 2-12 kbm av type ZS-SR for plassering i forkant av UK-SR oljeutskiller.

Sandfanget leveres med nedstigningssjakt og arbeidsrepo som gir meget enkel adkomst for tømming, service og vedlikehold.

Leveres også med kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejernsramme.

Tankene er i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.


  • Tilfredsstiller norske funksjonskravv (maks. 50 mg. i reell drift.)

  • Tilfredsstiller europeiske krav i normert test (under 5 mg.)

  • Sertifisert av Sintef-Byggforsk - sertifikat nr. 0542

  • Testet av DTI - Dansk Teknologisk Institut.

  • T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng).

  • Kjøresterk konstruksjon.

  • CE-merket.UK-SR oljeutskiller - teknisk:


UK SR oljeutskiller teknisk 1000x477

 Komplett med koalesensfilter i rustfritt stål

Utskilleren leveres med nedstigningssjakt, rustfri leider og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Furnes gasstett kumlokk Ø650 mm og flytende støpejerns ramme, maks. belastning 40 tonn.
Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig montert magnesium offeranoder.

Kjøresterk konstruksjon.

Stuss for alarmanlegg:
3/4” innvendig rørgjenger.

Stuss for lufting: 2" innvendig rørgjenger.

 

 Koalesensfilter