Dimensjonering C                                                
Oljeutskiller for overvann.
Her kan du velge sted og størrelse på stedet:
NB! Hvis det i tillegg til utearealet skal dimensjoneres for spylekraner / høytrykkspylere vennligst ta dimensjonering A eller B, eventuelt kontakt Odin Maskin!
  Sted:   l/s (delsum):
Finn nedbørsintensitet for ditt område ved å velge nærmeste sted på listen:
(Nedbørsintensiteten er basert på 10 min varighet - 2 års intervall)

Hvis du har egen verdi for nedbørsintensitet og ikke finner stedet i listen over, velg "Eget definert sted" i listen og skriv inn den verdien du har(i l/s pr.m2) i feltet til høyre:

Skriv in størrelsen på utearealet (i m2) med fast dekke (asfalt/betong): m2
       
Dette er Qr verdien:    
Tetthetsfaktor (oljens egenvekt) - Velg type olje som kan forefinnes i oljeholdig overvann:
Velg type     Faktor:
   
Oljeutskillerens minste våtvolum i kbm:    
       
Beregningsresultater
Oljeutskiller Oljeutskiller (Iflg. NS-EN-858-2) Våtvolum
     
Sandfang Integrert sandfang (S) i kbm (Minimum sandfangstørrelse etter NS-EN-858-2 er 200 liter x NS):
       
Vennligst fyll inn infomasjon i feltene her
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
   
Tilbake til forsiden