Dimensjonering A                                                     
Oljeutskiller for bilvaskeanlegg - bilvaskemaskin for personbil/storbil og selvvaskeplasser.
Vennligst velg antall vaskemaskintyper under kolonnen "antall".
Utstyrsenheter Antall   l/s (delsum)
Bilvaskemaskin  
Selvvaskeplasser (påvirker ikke utregningen for utskiller, men vil påvirke valg av sandfang)  
Høytrykkspylere  
Storbilvaskemaskin (f.eks. bussvask, trailervask)  
Spylekraner:      
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀- DN15(1/2")  
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ - DN20(3/4")  
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ - DN25(1")  
       
Sum ( R = delverdi fra de ulike vaskemaskintypene ):    
       
Her kan du velge sted og størrelse på stedet i forbindelse med overvannsberegning:
  Sted:   l/s (delsum):
Finn nedbørsintensitet for ditt område ved å velge nærmeste sted på listen:
(Nedbørsintensiteten er basert på 10 min varighet - 2 års intervall)

Hvis du har egen verdi for nedbørsintensitet og ikke finner stedet i listen over, velg "Eget definert sted" i listen og skriv inn den verdien du har(i l/s pr.m2) i feltet til høyre:

Skriv in størrelsen på utearealet (i m2) med fast dekke (asfalt/betong): m2
       
Dette er Qr verdien:    
Totalsum (Q + R):    
Den Nominell størrelsen:    
       
Beregningsresultater
Oljeutskiller Oljeutskiller (Iflg. NS-EN-858-2) Våtvolum
     
Sandfang Sandfangtype Anbefaler sandfangvolum (kbm) (NB! Bilvaskemaskin krever minst 5 kbm sandfang):
       
Vennligst fyll inn infomasjon i feltene her
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
   
Tilbake til forsiden