Dimensjonering A (Uten overvann)                            
Oljeutskiller for bilvaskeanlegg - bilvaskemaskin for personbil/storbil og selvvaskeplasser.
Vennligst velg antall vaskemaskintyper under kolonnen "antall".
Utstyrsenheter Antall l/s (delsum)
Bilvaskemaskin
Selvvaskeplasser (påvirker ikke utregningen for utskiller, men vil påvirke valg av sandfang)
Høytrykkspylere
Storbilvaskemaskin (f.eks. bussvask, trailervask)
Spylekraner:    
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀- DN15(1/2")
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ - DN20(3/4")
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ - DN25(1")
     
Sum ( R = delverdi fra de ulike vaskemaskintypene ):  
Den Nominell størrelsen:  
     
Beregningsresultater
Oljeutskiller Oljeutskiller(Iflg.NS-EN-858-2) Våtvolum
     
Sandfang Sandfangtype Anbefaler sandfangvolum (kbm) (NB! Bilvaskemaskin krever minst 5 kbm sandfang):
Vennligst fyll inn infomasjon i feltene her
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
 
Tilbake til forsiden