Odin dimensjoneringsprogram for oljeutskillere   
Etter NS-EN-858-2 og NORVAR - rapport nr. 156 - 2007

Dette beregningsprogrammet er et verktøy for å finne den nominelle størrelsen (NS) på oljeutskillere for bilvaskeanlegg, verksted, industri og oljeholdig overvann. Velg mellom fem ulike beregningsmetoder.

- Dimensjonering A - Oljeutskiller for bilvaskeanlegg - bilvaskemaskin for person/storbil og selvvaskeplasser.

- Dimensjonering A (Uten overvann) - Oljeutskiller for bilvaskeanlegg - bilvaskemaskin for person/storbil og selvvaskeplasser, men uten beregning for overvann.

- Dimensjonering B - Oljeutskiller for verksted, industri, bilpleie og garasjeanlegg.

- Dimensjonering B (Uten overvann) - Oljeutskiller for verksted, industri, bilpleie og garasjeanlegg, men uten beregning for overvann.

- Dimensjonering C - Oljeutskiller for overvann.

Når beregningsmåten er valgt, skal de ulike parameter fylles ut. For å være helt sikker på at du får med din input bruker du TAB-knappen for å gå videre til neste felt. Beregningsprogrammet regner deretter ut oljeutskillerens nominelle størrelse (NS), samt sandfangvolum. Resultatet kan deretter skrives ut ved å klikke på "Skriv ut de beregnede dataene". Hvis du ønsker å begynne på nytt så klikker du på "Restart skjemaet"

Tilbake til forsiden