Odin beregningsprogram for dimensjonering av fettutskillere  
    Etter NS-EN-1825-2
  Dimensjonering A - pr. måltider for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
  Dimensjonering B - pr. kjøkkenutstyr og tappekraner for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
  Dimensjonering C - fettutskiller for kjøttvare / pølsemaker etter NS-EN-1825-2
         - Bruksanvisning.