Odin beregningsprogram for dimensjonering av fettutskillere.
      Dimensjonering C - fettutskiller for kjøttvare / pølsemaker etter NS-EN-1825-2
Fyll ut for antall kg. kjøtt i feltet under basert på ett daglig gjennomsnitt: NB! ved høyere dagsproduksjon enn 800 kg ta kontkat med Odin Maskin AS.
1 GV = 1 storfe eller 2,5 svin
1 GV = ca. 100 kg.
     
    KG GV
Antall kg. kjøtt pr. dag:  
  l pr. kg. liter brukt F
Vannvolum pr. dag:
       
Driftstid på kjøkkenet pr. dag:  
       
Utregnet Qr verdi:    
       
Forsterkningsfaktorer:
Vanntemperatur over eller under 60°:  
Vaskemiddel tidvis eller alltid brukt:  
Fettets egenverdi mindre enn 0,94 g/cm³:  
       
Beregningsresultater
Den Nominell størrelsen (NS):    
Velg type Odin F. innv. / F. utv. NS:    
NB! Våtvolum i fettutskiller (liter) Iflg. NS-EN-1825-2:    
Det er krav til slamfang i enkelte kommuner: Slamfangstørrelse i liter (100 liter x NS):Odin Maskin AS kan levere slamfang, som et integrert kammer eller separat.    
       
Vennligst fyll inn infomasjon i feltene her
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
   
Tilbake til forsiden