Odin beregningsprogram for dimensjonering av fettutskillere.
      Dimensjonering B - pr. kjøkkenutstyr og tappekraner for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
Vennligst velg og fyll inn med rette parameter for rett utstyr:
Utstyrsenheter: Antall: l/s delsum:
Oppvaskmaskin:
Kombidamper:
Skyllekum/matkum:    
     Avløp Ø 40mm (m/sil):
     Avløp Ø 50mm (m/sil):
Skyllekum/matkum:    
     Avløp Ø 40mm (uten/sil):
     Avløp Ø 50mm (uten/sil):
Kokegryte:    
     Avløp Ø 25mm:
     Avløp Ø 50mm:
Vippepanne /gryte:    
     Avløp Ø 70mm:
     Avløp Ø 110mm:
     
Grønnsaksvask:
Tappekran DN 15 (1/2"):
Tappekran DN 20 (3/4"):
Tappekran DN 25 (1"):
     
Utregnet Qr verdi:  
   
Forsterkningsfaktorer:
Vanntemperatur over eller under 60°:
Vaskemiddel tidvis eller alltid brukt:
Fettets egenverdi mindre enn 0,94 g/cm³:
     
Beregningsresultater
Den Nominell størrelsen (NS):  
Velg type Odin F. innv. / F. utv. NS:  
NB! Våtvolum i fettutskiller (liter) Iflg. NS-EN-1825-2:  
Det er krav til slamfang i enkelte kommuner: Slamfangstørrelse i liter (100 liter x NS):Odin Maskin AS kan levere slamfang, som et integrert kammer eller separat.  
     
Vennligst fyll inn infomasjon i feltene her
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
 
Tilbake til forsiden