Odin beregningsprogram for dimensjonering av fettutskillere.
      Dimensjonering A - pr. måltider for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
Vennligst velg og fyll inn med rette parametere og rett kjøkken:
Velg type kjøkken:  
Volum av vann brukt pr. måltid på dette kjøkkenet:    
       
Daglig gjennomsnitt:
Fyll inn antall måltider pr. dag i boksen til høyre:    
Driftstid på kjøkkenet pr. dag:  
       
Utregnet Qr verdi:    
       
Forsterkningsfaktorer:
Vanntemperatur over eller under 60°:  
Vaskemiddel tidvis eller alltid brukt:  
Fettets egenverdi mindre enn 0,94 g/cm³:  
       
Beregningsresultater
Den Nominell størrelsen (NS):    
Velg type Odin F. innv. / F. utv. NS:    
NB! Våtvolum i fettutskiller (liter) Iflg. NS-EN-1825-2:    
Det er krav til slamfang i enkelte kommuner: Slamfangstørrelse i liter (100 liter x NS):Iflg. NS-EN-1825-2    
       
Vennligst fyll inn infomasjon i feltene her
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
   
Tilbake til forsiden