Odin beregningsprogram for dimensjonering av fettutskillere
    Etter NS-EN-1825-2

Dette beregningsprogrammet er et verktøy for å finne den nominelle størrelsen (NS) på fettutskillere for flere typer storkjøkken. Velg mellom tre ulike beregningsmetoder.

- Dimensjonering A - pr. måltider for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

- Dimensjonering B - pr. kjøkkenutstyr og tappekraner for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

- Dimensjonering C - fettutskiller for kjøttvare / pølsesmaker etter NS-EN-1825-2

Når beregningsmåten er valgt, skal de ulike parameter fylles ut. For å være helt sikker på at du får med din input bruker du TAB-knappen for å gå videre til neste felt. Beregningsprogrammet regner deretter ut fettutskillerens nominelle størrelse (NS), samt sandfangvolum. Resultatet kan deretter skrives ut ved å klikke på "Skriv ut de beregnede dataene"

Tilbake til forsiden